המהפכה המקוונת מגיעה גם לייפוי כוח מתמשך !!

במסגרת שיפור השירות לאזרח, שירות חדש שעלה לאוויר לאחרונה מאפשר לצפות במסמך ייפוי כוח מתמשך שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי, באתר ההזדהות הממשלתית

אדם שערך ייפוי כוח מתמשך (הממנה) יוכל לצפות במסמך שהפקדתו אושרה על ידי האפוטרופוס הכללי על ידי כניסה לאזור האישי שלו, הן לפני הפעלת ייפוי הכוח המתמשך והן לאחר כניסתו לתוקף.

אדם שמונה כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך יוכל גם הוא לצפות במסמך באזור האישי שלו, וזאת לאחר כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

שימו לב – מסמך ייפוי הכוח המתמשך חתום בחתימה דיגיטלית של האפוטרופוס הכללי, המעידה על היותו המסמך המקורי והמחייב, כך שניתן להציגו בפני כל גוף הדורש להציג את מסמך המקור (ובכלל זה בנקים, בתי חולים, משרדי ממשלה). רשמי (כגון: בנקים, בתי חולים, משרדי ממשלה וכדומה).

Call Now Button
נגישות