התנגדויות לצוואה

התנגדויות לצוואה

כאשר מוגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה, ניתן זמן לציבור להגיש התנגדויות לצוואה אצל הרשם לענייני ירושות. אבל איך מגישים התנגדות לצוואה? ומהו מועד הגשת התנגדות לצוואה האחרון? באופן כללי, ישנן סיבות לביטול צוואה המצויות בחוק, אך צריך לדעת באיזו עילה להשתמש על מנת שההתנגדות תתקבל.

התנגדות לצוואה היא בעצם תביעה, המבוססת על עילות התנגדות המפורטות בחוק הירושה, אשר מכונה גם התנגדות לקיום צוואה או תביעה לביטול צוואה, אשר יש להגיש לרשם לענייני ירושה במועד הקבוע בחוק הירושה. אך מהו המועד הקבוע בחוק הירושה?

מועד הגשת התנגדות לצוואה

התנגדויות לצוואה

לאחר שמוגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על הגשת הבקשה, כדי לאפשר הגשת התנגדות על-ידי מי שמעוניין כי לא יינתן הצו. את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה בעיתונות וברשומות.

כל אדם רשאי להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, מבלי תלות בסוג הצוואה, בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

 • הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
 • טרם ניתן צו קיום צוואה.

העילות הרשומות בחוק לביטול צוואה הן:

 1. המנוח ערך צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום צוואה.
 2. הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שנפלו בה פגמים מהותיים.
 3. הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, לחץ, איום או אונס.
 4. אחד היורשים (הזוכים) המופיעים בצוואה, השתתף בעשייתה או היה עד בזמן שהיא נחתמה.

ככלל, ברגע שנודע לנו על הגשת בקשה לצו קיום צוואה, או על בקשה לצו ירושה, והחלטנו שנרצה להגיש התנגדות אליו – מומלץ לפנות ללא דיחוי לסיוע של עורך דין לענייני ירושה, שכן עורך דין מנוסה ידע לנסח את ההתנגדות בצורה טובה, ולהשען על הסעיפים הרלוונטיים בחקיקה ובפסיקה על מנת שההתנגדות תתקבל.

איך מגישים התנגדות לצוואה

איך מגישים התנגדות לצוואה

על אף האמור בחוק, פסיקת בתי המשפט קובעת כי רק מי שהינו מעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות. מעוניין בדבר הוא אדם שיש לו עניין כלכלי בתוצאות של פסילת הצוואה. בדרך כלל, המשמעות היא שיש למתנגד אינטרס כספי ישיר בתוצאות הצוואה.

חשוב לציין כי כאשר נרצה להגיש התנגדות ישנה חובה לכלול בה, לכל הפחות, את המסמכים הבאים:

 • שם ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
 • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח.
 • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל הזוכים (היורשים) המופיעים בצוואה.
 • נימוקי ההתנגדות עצמה ומסמכים התומכים בה (במידת הצורך).
 • תצהיר מאומת בפני עורך דין צוואות אשר תומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
 • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
 • ייפוי כוח – אם המתנגד מיוצג על ידי עורך-דין.

את כתב ההתנגדות יש להגיש, כאמור, רק לאחר שהוגשה לרשם הירושות בקשה לקיום הצוואה. לאחר הגשת ההתנגדות יעביר אותה רשם הירושות לבית המשפט לענייני משפחה שבמחוז מגוריו של המנוח. בבית המשפט יהפוך הליך ההתנגדות לכתב תביעה וינוהל על ידי בית המשפט.

מועד הגשת התנגדות לצוואה

את ההתנגדות יש להגיש במועדים הקבועים בחוק הירושה. סעיף 67 לחוק הירושה קובע כי יש להגיש את כתב ההתנגדות לצוואה בתוך "זמן מתאים שלא יפחת משבועיים" מהמועד שבו פורסמה הגשת הבקשה בעיתונות היומית. הסעיף מדגיש כי ניתן להגיש את ההתנגדות בתוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

היה ולא תוגש התנגדות בתוך המועדים שקבועים בחוק הירושה, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה שהינו בגדר פסק דין לכל דבר ועניין, ואז לא ניתן יהיה להגיש עוד את ההתנגדות. במקרה שכזה יש להגיש תביעה לביטול צו קיום צוואה.

כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה. בקשה שכזו צפויה להתקבל על ידי הרשם לענייני ירושה, ולאפשר למתנגד פרק זמן נוסף לצורך הגשת התנגדות לקיום צוואה, ובלבד שניתנה סיבה טובה להארכת המועד המבוקשת להגשת ההתנגדות.

התנגדויות לצוואה

סיבות לביטול צוואה

כאמור, כדי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה יש לפרט לבית המשפט את העובדות ואת הטיעונים המשפטיים שבעטיין יש לפסול את הצוואה. טיעונים אלו מכונים גם עילות משפטיות ועילות ההתנגדות מפורטות בחוק הירושה. העילות מתחלקות לארבעה סוגים:

 1. השפעה בלתי הוגנת – לחץ, איום או אינוס – הכוונה היא להשפעה על המצווה.
 2. אי כשרות לצוות – כלומר המצווה, בעת עריכת הצוואה, לא היה כשיר לערוך אותה.
 3. טעות מהותית בצוואה – טעות שעשויה לגרום לאדם הסביר להתבלבל בפירוש כוונת המצווה.
 4. מעורבות בצוואה – כלומר מעורבות של מי מהזוכים (היורשים) בצוואה בעריכתה או בכתיבתה בכל דרך שהיא.

ישנן סיבות מפורטות יותר, כגון מסירת זכות הציווי לאחר או צוואה בלתי חוקית / בלתי מוסרית, אשר אינן משתייכות לקטגוריות העיקריות.

כתב ההתנגדות לקיום יכיל את העובדות המלמדות שהצוואה אינה צוואת אמת או שאינה מבוססת על רצונו האחרון והחופשי של המצווה או שהמצווה לא הבין את השלכותיה. יש לפרט את כל העובדות ולצרף לכתב ההתנגדות רשימת מסמכים המכילה את כל הראיות התומכות בטענות המתנגד.

סיבות לביטול צוואה

אתם מוזמנים לעקוב אחר עמוד הפייסבוק שלנו

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות למחיר הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-15 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים

מאמרים נוספים

Call Now Button
נגישות

ייעוץ ראשון חינם

עו"ד זיו לוטנברג 15 שנה ניסיון

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח