ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח רפואי

מה שרציתם לדעת על ייפוי כוח רפואי ועל טופס ד, במה שונה ייפוי כוח רפואי מתמשך מייפוי כוח רפואי וכן דרישות נוספות של ייפוי כוח רפואי כללית במאמר הנוכחי. במקביל, בתור משרד עורך דין ייפוי כוח מתמשך ותיק נשמח לתת לכם ייעוץ פרטני

מה זה ייפוי כוח רפואי?

לפי חוק זכות החולה כל אדם, גם בגיל שלישי ומעלה, יכול למנות ייפוי כוח רפואי שיקבל בשבילו החלטות רפואיות אם וכאשר בעתיד לא יוכל לקבל באופן עצמאי ולא יהיה בדעתו העצמאית בתנאי שהוא חולה הנוטה למות (התנאי הוא תיקון שהוכנס לאחרונה לחוק). במקביל למינוי ייפוי כוח רפואי יכול החולה לקבוע הנחיות רפואיות מקדימות למקרה שיהיה חולה הנוטה למות. ייפוי כוח רפואי ניתן להעניק למיופה אחד או לשניים. לחילופין ניתן למנות ייפוי כוח מתמשך שמרחיב את הסמכויות גם לשאר צרכי הממנה, כגון עניינים אישיים וענייני רכוש (ייפוי כוח מתמשך יכול להתקיים גם אצל חולה שאינו נוטה למות). סמכותו של מיופה הכוח הוא לקבל החלטות רפואיות במקרים שלפי החוק דרושה לכך הסכמה של המטופל.

ייפוי כוח רפואי
ייפוי כוח רפואי צעיר ונמרץ

ייפוי כוח רפואי טופס ד – מה צריך למלא שם ולמה?

כאשר יש קביעה החתומה על ידי רופא שהאדם אינו כשיר לקבל החלטות בענייניו, בגלל מצב קוגניטיבי, נפשי או גופני, מועברת סמכות ההחלטה אל מיופה הכוח. הממנה יכול לקבוע פרמטר אחר לקביעת אי כשירותו לקבלת החלטות. כדי למנוע חוסר הבנה וויכוחים מיותרים בין בני משפחה וכדומה נדרש הממנה למלא ייפוי כוח רפואי טופס ד. בייפוי כוח רפואי טופס ד ממלא הממנה את שם מיופה הכוח שהוא רוצה להעביר את סמכות ההחלטה אליו. כמו כן בטופס יסמן הממנה אם הוא נתן הוראות רפואיות מקדימות, אם כן, עליו לצרפם לטופס. הוראות רפואיות מקדימות הן הוראות רפואיות לפעולה כאשר לא יהיה בדעתו ובהכרה עצמאית. המבוגר יכול להחליט אם הוא מעוניין רק בהוראות רפואיות מוקדמות, רק בייפוי כוח או בשניהם, ואז יסמן גם לפי מה להכריע כאשר יש סתירה בין ההוראות הרפואיות המקדימות לבין מיופה הכוח. ייפוי כוח רפואי יכול להוות אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס.

ייפוי כוח רפואי טופס ד
ייפוי כוח רפואי טופס ד

במה שונה ייפוי כוח רפואי מתמשך מייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח רפואי שונה בחלק מהמצבים ממקרה של ייפוי כוח רפואי מתמשך וכן מייפוי כוח מתמשך לבנק ובחלקם הוא שווה. נתחיל בשווה, שניהם – גם ייפוי כוח רפואי סטנדרטי וגם ייפוי כוח רפואי מתמשך מהווים אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס, את שניהם ניתן למנות החל מגיל 18, גם הממנה וגם המיופה. לעומת זאת ייפוי כוח רפואי סטנדרטי ניתן למלא גם בפני מישהו שאינו עורך דין כגון פסיכולוג, עובד סוציאלי או אח מוסמך, ואילו ייפוי כוח רפואי מתמשך ניתן למלא רק באמצעות עורך דין. כמו כן ייפוי כוח רפואי סטנדרטי אפשר לעשות גם ללא הכשרה מתאימה בניגוד לייפוי כוח רפואי מתמשך שמחייב הכשרה מתאימה בנושא גם לעורכי דין.

ייפוי כוח רפואי מתמשך
ייפוי כוח רפואי מתמשך מכל הלב גם לבעלי קוצב לב

דרישות נוספות של ייפוי כוח רפואי כללית

בנוסף גם ייפוי כוח רפואי כללית וגם ייפוי כוח רפואי מתמשך צריך מיופה הכוח לחתום כי הבין את המשמעות והאחריות של מינויו למיופה כוח. בשניהם חותם גם הממנה שהבין את כל המשמעויות של המינוי ואת כל האפשרויות החוקיות והזכויות שיש לו במסגרת מינוי מיופה כוח. אם בתום שנה מיום מינוי ייפוי כוח רפואי כללית לא נכנס המינוי לתוקף יפוג תוקף ייפוי הכוח ואם ברצונו של הממנה להמשיך את ייפוי הכוח עליו לעבור על התהליך מחדש. כל האמור לגבי תוקף המינוי הוא רק אם לא הופקד הייפוי אצל האפוטרופוס הכללי. ייפוי כוח רפואי כללית מסמיך את מיופה הכוח לקבל החלטות בעניינים פסיכיאטריים למעט אם קבע הממנה במפורש אחרת. למידע נוסף פנו אלינו כעת.

ייפוי כוח רפואי כללית
ייפוי כוח רפואי כללית

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות למחיר הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-15 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים

מאמרים נוספים

Call Now Button
נגישות

ייעוץ ראשון חינם

עו"ד זיו לוטנברג 15 שנה ניסיון

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח