כיצד מחשבים מזונות ילדים?

חישוב מזונות ילדים בגישור גירושין, עו"ד זיו לוטנברג

אחת השאלות המרכזיות שמטרידות זוגות שמתגרשים היא כיצד מחשבים מזונות ילדים כלומר כיצד יחולק הנטל הכלכלי של תשלום המזונות.

מה אומר החוק לגבי תשלום מזונות ילדים?

החוק לא אומר כלום. הוא רק מצין את חובת ההורים לשלם עבור הוצאות הילדים.

מה אומר בית המשפט?

בעבר, הנוהג שהתבסס במידה רבה על ההלכה היהודית, היה שנטל תשלום הוצאות הילדים (מזונות) נופל כמעט אך ורק על האב. עם זאת, בשל השינויים החברתיים שחלו בעשורים האחרונים והביאו לכך שאבות הפכו לשותפים משמעותיים בגידול הילדים ומשמרות פיזית משותפת הפכה מקובלת יותר, קבע בית המשפט העליון ביולי 2017, בפסיקה תקדימית, כי כאשר מדובר בילדים מעל גיל 6, חובת המזונות מוטלת על שני ההורים יחד.

מה הם שלושת הפרמטרים שלפיהם יקבעו את גובה מזונות הילדים?

בית המשפט העליון החליט על שלושה פרמטרים שיקבעו את גובה המזונות שיעברו מהורה להורה.

  1. הוצאות ילדים – הוצאות גידול הילדים בשני משקי הבית, כולל מרכיב דיור, הוצאות שוטפות כגון שכר דירה, חשמל, מים, הוצאות תלויות שהות והוצאות לא תלויות, לרבות הוצאות חריגות. צרכיו של ילד יכולים לנוע בין 1,300 ש"ח ל-2,500 ש"ח ומעלה במקרים בהם להורים הכנסות גבוהות מאוד, גם ללא הוצאות של החזקת הדירות, הכל בהתאם למאפייני אותו תא משפחתי.
  2. חלוקת זמני שהות – חלוקת נוכחות הילדים עם כל הורה. החישוב הוא מספר הלילות שבילה כל הורה במשך 14 לילות. חלוקה שווה של 7 לילות עם כל הורה, או 8 לילות עם הורה אחד ו-6 לילות עם השני, נחשבת למשמורת פיזית משותפת. ככל שהילדים מבלים יותר ימים עם אחד ההורים, כך הם מתרחקים ממשמורת פיזית משותפת לעבר משמורת מלאה.
  3. יחס ההכנסות של ההורים – היחס בין ההכנסה הכוללת הפנויה של שני ההורים. החישוב כולל את ההכנסה הפוטנציאלית של ההורה על בסיס השכלתו, ממוצע השתכרות והכנסתו מקורות הכנסה אחרים. ככל שהיחס יהיה גבוה יותר סכום המזונות יהיה גבוה יותר.

האם ניתן לתת תשובה מדויקת לגבי גובה מזונות הילדים?

לא, קשה לתת תשובה מדויקת לשאלה כמה מזונות ייפסקו. קיימים הבדלים משמעותיים באופן חישוב מזונות הילדים על ידי בית הדין הרבני ובתי המשפט לענייני משפחה, והגישה שונה גם בהתאם לגיל הילד (מעל או מתחת לגיל שש). בנוסף, קיימים פערים משמעותיים בין הסכומים שנפסקו לבין המתודולוגיה בה משתמשים שופטים שונים. ההחלטות עשויות להשתנות בין בתי משפט הממוקמים באזורים שונים, עם הבדלים אפילו בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני. כך למשל, בתי הדין הרבניים אינם מכירים בעיקרון שנקבע על ידי בית המשפט העליון בנוגע לחישוב דמי מזונות בנוגע לילדים מעל גיל 6.

ממה נובעים ההבדלים בסכומים שפוסקים עבור מזונות ילדים?

ההבדלים נובעים מפרשנות פסק דינו של בית המשפט העליון ומאופן חישוב מזונות הילדים.
לבחירת בית המשפט שיטפל בתיק, בין אם הוא אזרחי או דתי, יש השפעה משמעותית על סכום המזונות שנקבע!
לכן, קשה לחזות במדויק את גובה המזונות שייפסקו.

האם בכל זאת יש כללים בפסיקה?

כן, יש כללים לקביעת מזונות ילדים.
למרות שקיימות פרשנויות שונות להחלטת בית המשפט וגישות שונות לחישוב מזונות ילדים, יש לציין כי בבית המשפט למשפחה ההלכה היא כדלקמן:

מוזנות ילדים מתחת לגיל 6

ילדים מתחת לגיל 6 נתמכים כלכלית על ידי אביהם.
הנוסחה הלא רשמית הנוכחית לחישוב מזונות ילדים בבתי המשפט לענייני משפחה היא כ-1400-1900 ש"ח להוצאות ההכרחיות של הילד, כאשר חלק מהמקרים נמוכים יותר. סכום זה כפוף גם להוצאות מיוחדות והוצאות משתנות וחריגות. יש שופטים שמפחיתים את סכום המזונות כאשר יש חלוקה לא שוויונית במשמורת. בבית הדין הרבני, הסכום שנפסק הוא בדרך כלל נמוך יותר.

מזונות ילדים מגיל 6 עד 18

כאשר הילדים מעל גיל 6, שני ההורים צריכים לשאת יחד בהוצאות הילדים בהתאם ליחס ההכנסות שלהם ובהתחשב בחלוקת הזמן של הילדים בין שני הבתים.
המזונות יחושבו לפי יחס חלוקת זמני השהות ויחס ההכנסות של שני ההורים.
כיום, סכום צרכי הילד (לא סכום המזונות הסופי) נע בין 1,600 ש"ח ל-2,250 ₪ (תלוי ברמת ההכנסה של ההורים, ברמת החיים בה גידלו את הילדים ואופן חלוקת זמני השהות בין ההורים).
כאשר יש יותר מילד אחד, אין להכפיל את כמות צרכיו של הילד במספר הילדים. החישוב אינו ליניארי, ולכן ההוצאות עבור הילד השני והשלישי יקטנו בהתאם.
בבית הדין הרבני בדרך כלל לא פוסקים תשלום מזונות פחות מ-500 ש"ח, גם אם מדובר במשמורת משותפת ורמות הכנסה דומות. לעומת זאת, בבתי המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב, במקרים בהם יחס ההכנסות דומה ומדובר על זמני שהות דומים, ישנם מצבים בהם לא ייפסקו מזונות כלל.
ככל שקיימת משמורת בלעדית יותר, ההורה שאין לו משמורת ישלם יותר מזונות.
אם קיים פער בהכנסות בין ההורים, בית המשפט נוטה להורות על תשלומי מזונות גבוהים יותר של ההורה בעל ההכנסה הגבוהה יותר, גם במקרים של משמורת משותפת.

עד מתי משלמים מזונות?

בדרך כלל משלמים את המזונות עד הגיע כל ילד  18 שנה ו/או עד שיסיים את לימודי התיכון לפי המאוחר מבין השניים.
בתקופת השירות הצבאי הסדיר ו/או שירות הלאומי יעמדו דמי המזונות על 1/3 משיעורם הקודם.

כיצד מחושבים המזונות בגישור?

הורים שבוחרים ללכת לגישור או להגיע להסכמות משלהם על הסדר הגירושין שלהם, יכולים לקבוע כל סכום מזונות שמתאים להם ללא צורך לקיים את הדין המיושן של מדינת ישראל (הדין הדתי) או לקיים את הנוהג שחל בבתי המשפט.
בתהליך הגישור אנו בודקים מה הצרכים הן של הילדים והן של ההורים. אנו בוחנים את כלל הוצאות המשפחה בשני הבתים, הוצאות הילדים, את הכנסות ההורים, ובודקים כיצד ההורים יכולים לחיות לאחר הגירושין. בהינתן פער בהכנסות ההורים נבדוק כיצד ליצור איזון בין הבתים. לאור העבודה שהפסיקה אינה אחידה, יש סיכוי גבוה יותר לשיח מבוסס צרכים, הוגן ומתחשב.
המטרה שלנו בגישור לחתור להבנה שההסדר הכלכלי של מימון הילדים חייב לאפשר חיים ראויים לכל המשפחה.

ממה מורכב חישוב מזונות הילדים ?

מדור והוצאות מדור – מדובר על חלקם של הילדים בהוצאות הדיור כגון שכר דירה או משכנתא וחלקם של הילדים מסך הוצאות הבית שאינן תלויות שהות כגון ארנונה, ועד בית, תקשורת, ביטוח דירה ורכב. חישוב פערי ההשתכרות ויצירת איזונים בהתאם באופן שההורה המרוויח יותר משלם X להורה שמרוויח פחות. מדובר על סכום חודשי קבוע.
הוצאות תלוית שהות – כגון מזון, מוצרי ניקיון וטיפוח, מים חשמל , גז, ניקיון ודלק.
הוצאות ישירות של הילדים שאינן תלויות שהות – מדובר על בגדים, הנעלה, ביטוח בריאות בסיסי, נייד, קוסמטיקה, נסיעות.
הוצאות מיוחדות (חריגות) של הילדים – מדובר על מסגרות חינוך (כגון צהרון, מסגרות פרטיות, תשלומי הורים נוספים ), הוצאות נלוות לחינוך ( כגון שיעורי עזר, חוגים, קייטנות), הוצאות בריאות (טיפולים רפואיים ונפשיים, הוצאות כגון משקפים אורתודנטיה) ועוד.
בסופו של התהליך אנו קובעים תקציב ריאלי שלוקח בחשבון את ההוצאות האישיות, הוצאות הילדים והכנסות ההורים. לאחר הצגת כל המידע, ניתן לחלק את תשלומי המזונות באופן שיאפשר הן להורים והן לילדים לחיות ביציבות כלכלית וברווחה.

מה לא מומלץ לעשות?

רצוי להימנע מלהישמע להמלצות החברים ולחשוב מי מנצח את מי, אלא לפעול ביחד לקביעת סכום הוגן וצודק שיאפשר לשני הצדדים לחיות בכבוד, שיביא יציבות וביטחון לילדים.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות לשירות מקצועי הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-16 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים

מאמרים נוספים

נגישות
יצירת קשר
*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button