כיצד מיופה הכוח ישקיע את כספי הממנה לאחר שייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף ?

מאמר מאת עו"ד זיו לוטנברג

כיצד ישקיע מיופה הכוח את כספי הממנה לאחר שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

במסגרת מאמר קצר זה שמבוסס על עמדת האפוטרופוס הכללי שהובא בנייר עמדה נבחן מהן הנסיבות שבהן מיופה הכוח יידרש לפנות לבית המשפט לצורך אישור ההשקעה שהוא מבקש לבצע בכספי הממנה, ומהן הנסיבות בהן ניתן לבצע את ההשקעה ללא אישור בית משפט.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962 (להלן –החוק)  או התקנות על פיו אינם קובעים הוראה מפורשת לעניין השקעה של כספי ממנה בידי מיופה הכוח.

לפי פרשות החוק ולאור תכלית ההוראות בכל הנוגע למיופה כוח ומרחב שיקול הדעת הניתן לו בדין הרי שלעמדת האפוטרופוס הכללי, השקעת כספי ממנה במסגרת ייפוי כוח מתמשך שערך, אינה נכללת בגדר "פעולה משפטית" שמחייבת באופן אוטומטי באישור בית המשפט.

מה הם הנסיבות שבהן נדרש מיופה כוח לפנות לקבלת אישור והוראות מבית המשפט?

האפוטרופוס הכללי סבור כי מיופה הכוח נדרש לפנות לקבלת אישור בית המשפט להשקעות בסכומים גבוהים. למען הוודאות המשפטית ובהיקש מהוראות תקנות ההשקעה, לעמדת האפוטרופוס הכללי יש לערוך הבחנה לעניין זה בין השקעות בסכום של עד מיליון ₪ לבין השקעות בסכום העולה על מיליון ₪, כמפורט להלן:

השקעת כספי ממנה עד לסכום של מיליון ₪

במקרה שיש בייפוי הכוח המתמשך התייחסות מפורשת לנושא השקעת כספים, לא יהיה צורך בקבלת אישור בית המשפט לכל השקעה בסכום שאינו עולה על מיליון ₪, וזאת כל עוד היא עולה בקנה אחד עם ההנחיות שניתנו על-ידי הממנה בייפוי הכוח המתמשך.

במקרה שמיופה הכוח מעוניין לחרוג מהנחיה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח המתמשך בנושא ההשקעות, בכל סכום שהוא, יהיה עליו לפנות ולקבל את אישור בית המשפט בהתאם להוראות סעיפים 32 לא ו- 32 לב לחוק.

במקרה שאין בייפוי הכוח המתמשך התייחסות מפורשת לעניין ההשקעות, הרי שבהשקעה בסכום של עד מיליון ₪ יוכל מיופה הכוח להשקיע בהתאם להוראות תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס- 2000 (להלן – תקנות ההשקעה) וזאת ללא צורך בקבלת אישור בית המשפט.

כיצד יש להשקיע בהתאם לתקנות ההשקעה?

נציין כי השקעה בדרך זו צריכה להיעשות תחת העקרונות הכלליים הקבועים בתקנות ההשקעה ובכללם  הוראות תקנה 3 הקובעות כי דרכי ההשקעה ייקבעו בהתחשב

  1. בצרכיו השוטפים והמיוחדים של האדם.
  2. בשינויים שחלים בדרישות ובמצב האדם מעת לעת.
  3. ככל שהדבר אפשרי, תישמע דעתו של האדם ביחס להשקעה.

 

השקעות שאינן בהתאם להוראות תקנות ההשקעה ידרשו אישור בית משפט אף בסכום של עד מיליון ₪.

 

השקעת כספי ממנה בסכום העולה על מיליון ₪

במקרה זה, יהיה על מיופה הכוח, בכל מקרה, לקבל את אישור בית המשפט מראש להשקעה.

הוראה זו תחול אף אם ניתנו בעניין השקעות הכספים הנחיות מקדימות של הממנה בייפוי הכוח שמאפשרות לכאורה השקעה בסכום הגבוה ממיליון ₪.  

לסיכום מומלץ להתיחס בהנחיות המקדימות לנושא השקעת כספי הממנה לאחר שייפוי הכוח נכנס לתוקף. ככל שמדובר על כספים מהותיים מומלץ לבצע תכנון קפדני שיקח בחשבון את כלל הנכסים של הממנה את התחייבויותיו, את הדרישות והצרכים שלו ושל הסובבים אותו ואת הדרכים שבהם הוא מעונין שמיופה הכוח יפעל.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות לשירות מקצועי הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-16 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים
נגישות
יצירת קשר
*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button