כיצד ניתן להחליף או לבטל ייפוי כוח מתמשך?

כיצד ניתן לשנות את ייפוי הכוח לפני הפעלת ייפוי הכוח? כיצד ניתן לבטל את ייפוי הכוח לאחר שהוא הופעל?

ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו – בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק. הודעה על כך יש למסור לאפוטרופוס הכללי.

מהו ביטול ייפוי הכוח מתמשך?

באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח או לבטל מינוי של אחד ממיופי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, לרבות לאחר כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, אך זאת בתנאי שלא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו. ביטול ייפוי הכוח אפשרי גם במקרה שבחרת להגביל את האפשרות שלך לבטל את ייפוי הכוח, אך הוא דורש במקרה זה החלטת בית משפט. אם אתה מעוניין בביטול ייפוי הכוח המתמשך או בביטול מינוי מיופה כוח, הביטול מתבצע בהודעה בכתב שלך למיופה הכוח, על ביטול ייפוי הכוח המתמשך. בנוסף, אתה נדרש למסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח, אשר תכלול את פרטי הזהות שלך ושל מיופה הכוח וכן את מועד מסירת הודעת הביטול למיופה הכוח.

כיצד מוסרים הודעה לאפוטרופוס הכללי?

מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי יכולה להתבצע באחת מהדרכים הבאות: א. בשירות חדש – הזדהות חכמה של מגיש ההודעה באתר ממשל זמין והעלאת מסמך סרוק של ההודעה. ב. בהגשת ההודעה בהתייצבות אישית במחוז הרלבנטי של האפוטרופוס הכללי .

התקבלה אצל האפוטרופוס הכללי הודעה כאמור תישלח אליך ואל למיופה הכוח הודעה בדבר ביטול ייפוי הכוח במערכת. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך או שינוי שלו, לדוגמה במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי או שנדרש מינוי של אפוטרופוס לשם שמירה על ענייניך. גם אם יבוטל ייפוי הכוח המתמשך על ידי בית המשפט, הבחירות שעשית לגבי זהות מיופההכוח וההנחיות המקדימות יילקחו בחשבון, כל עוד אין בבחירות אלו כדי לפגוע בך.

מתי ייפוי כוח מתמשך פוקע?

ייפוי הכוח יפקע במספר מקרים:

– בהתקיים תנאי שקבעת בייפוי הכוח המתמשך, כגון מועד מסוים לפקיעתו;

– בהודעת מיופה הכוח שאינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוחך, אם לא נקבע מיופה כוח נוסף או חלופי לאותם עניינים )לפני הכניסה לתוקף עליו להודיע לך ולאחריה עליו להודיע לקרובך(;

– בפטירתך;

– בפטירת מיופה הכוח(כאמור, אם אין מיופה כוח נוסף או חלופי לאותם העניינים; ( – אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה לפי החוק או שהתקיימו נסיבות שנקבעו בחוק – למשל: אם מונה לו אפוטרופוס; במקרה שהוא נבחר בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל; כשמיופה הכוח הוא בן/בת זוגך או הידוע/ה בציבור שלך והקשר הזוגי ביניכם פקע (אלא אם ציינת שאתה מעוניין שימשיך בתפקידו למרות סיום הקשר הזוגי), כל זאת אם אין מיופה כוח נוסף או מחליף לאותם עניינים.

לפני כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף – אתה זה שנדרש להודיע לאפוטרופוס הכללי אודות הפקיעה.

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות שלך ושל מיופה הכוח, את ציון עילת הפקיעה ואת מועד התקיימותה.

כיצד מוסרים את ההודעה לאפוטרופוס הכללי?

מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי יכולה להתבצע באחת מהדרכים הבאות:

א. בשירות חדש – הזדהות חכמה של מגיש ההודעה באתר ממשל זמין והעלאת מסמך סרוק של ההודעה.

ב. בהגשת ההודעה בהתייצבות אישית במחוז הרלבנטי של האפוטרופוס הכללי .

לאחר הכניסה לתוקף – על מיופה הכוח או מי מטעמו למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת הודעה על פקיעה או ביטול יירשם הדבר במאגר של ייפויי הכוח המתמשכים באפוטרופוס הכללי.

סיום תפקידו של מיופה הכוח

לאחר סיום תפקיד מיופה הכוח – עליו להחזיר אליך או למי שקבע בית המשפט את ניהול הנכסים שלך והמסמכים הנוגעים אליהם (בפטירת מיופה הכוח, יעבירו את הדברים יורשיו). לאחר אריכות ימיך, על מיופה הכוח להעביר את ניהול נכסיך שהיו בטיפולו ליורשיך או למנהל עיזבונך(אם מונה) או למי שבית המשפט יקבע. יחד עם זאת, מיופה כוח לענייני רכוש רשאי, למשך תקופה של 90 ימים ממועד פטירתך, להמשיך ולטפל בעניינים רכושיים מסוימים, כל עוד אין גורם אחר שהוסמך לכך כדין. בכלל זה רשאי מיופה הכוח לשלם תשלומים עבור שירותים שקיבלת בחייך, לשלם עבור הוצאות סבירות לקבורה ואבלות, להמשיך לנהל נכס מושכר או נכס הדורש טיפול שוטף. אם מתעורר צורך לטפל בענייני רכוש אחרים, לשם שמירת נכסיך או מניעת נזק לעיזבונך, רשאי מיופה הכוח לפנות לבית המשפט לצורך קבלת הוראות בעניין.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות לשירות מקצועי הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-16 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים

מאמרים נוספים

נגישות
יצירת קשר
*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button