כיצד ניתן להחליף או לבטל מיופה כוח?

מאמר מאת עו"ד זיו לוטנברג

בטרם נכנס ייפוי הכוח לתוקף תמיד ניתן לבטל את ייפוי הכוח ולערוך ייפוי כוח חדש במקומו. העו"ד העורך את ייפוי הכוח עבור הממנה יפקיד את הייפוי הכוח החדש באפוטרופוס הכללי במקומו של הייפוי הכוח הקודם ובו ניתן כמובן לשנות כול דבר לרבות בחירת מיופי הכוח אחרים.

לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף

ניתן להגדיר בהנחיות המקדימות תנאי כי בהתקיימו יפקע תוקפו של ייפוי הכוח בעניין מיופה כוח ספציפי. לדוגמא ניתן להגדיר שבמידה והממנה יודיע בכתב למיופה הכוח על החלפתו או ביטול סמכויותיו הוא יפסיק את פעולות.

גם החוק מגדיר מקרים נוספים שבהם פוקע ייפוי הכוח או תפקידו של מיופה הכוח:

(1)  תנאי שהממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך כי בהתקיימו יפקע תוקפו של ייפוי הכוח;

(2)  פטירת הממנה או מיופה הכוח;

(3)  חדלו להתקיים במיופה הכוח התנאים שמאפשרים לאדם להיות מיופה כוח (כגון המיופה כוח הוכרז פושט רגל, או לקוח מוגבל חמור בבנק, או שהוא התחיל לתת לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום, או הוא מספק לממנה מקום מגורים תמורת תשלום (והוא לא בן משפחה);

(4)  מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל;

(5)  מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח;

(6)  מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח;

(7)  מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.

בנוסף, גם לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת כל עוד – –לא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו. עליך להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול.

כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך או החלפתו במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות למחיר הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-15 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים
Call Now Button
נגישות

ייעוץ ראשון חינם

עו"ד זיו לוטנברג 15 שנה ניסיון

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח