מה נדרש ממיופי הכוח בשלב כניסתו לתוקף?

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.

על מנת להכניס לתוקף ייפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקףבצירוף חוות דעת רפואית המעידה על כך שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר, או מסמך אחר אם נקבע תנאי אחר לכניסה לתוקף בייפוי הכוח המתמשך.

תהליך כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך:

על מיופי הכוח (בדרך כלל הבן זוג והילדים) ליידע את הבאים על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך:

  1. אם האדם שעשה את ייפוי הכוח מתגורר במעון – יש להודיע על כך למנהל המעון.
  2. אם האדם שעשה את ייפוי הכוח מתגורר עם קרוב משפחה (בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סבא, סבתא, נכדה, נכדה) – יש להודיע על כך לקרוב המשפחה.
  3. אם האדם שעשה את ייפוי הכוח ציין במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסתם לתוקף – גם להודיע להם.

לאחר מילוי החובות הנ"ל, על כל מיופי הכוח  להגיש הצהרה לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף.

מאם יש מספר מיופי כוח, על כל אחד מהם להגיש את ההצהרה. אם יש מיופי כוח חלופיים, די לצרף את הסכמתם או אישורם לייפוי הכוח בהצהרה כדי להודיע גם להם.

איך מכניסים ייפוי כוח מתמשך לתוקף ?

מיופה הכוח יכול להגיש את ההצהרה על כניסתו לתוקף באחת מהדרכים הבאות:

  1. הגשה מקוונת – באמצעות כניסה באמצעות מערכת הזהות הממשלתית . https://legal-capacity.justice.gov.il/

 

  1. הגשה פיזית – באמצעות התייצבות במחוז הרלוונטי במשרדי האפוטרופוס הכללי בהתאם למקום מגוריו של הממנה, בצירוף מסמכי הזיהוי של ייפוי הכוח והמסמכים הנלווים, כמפורט בטופס ההצהרה – להלן הקישורים:
  • הצהרת כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך – להדפסה ולמילוי ידני.
  • הצהרת כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך – להקלדה.

אם קיימים מספר מיופי כוח, קיימת אפשרות שרק אחד מייפויי הכוח יופיע בלשכת האפוטרופוס הכללי או יגיש את ההצהרה באופן מקוון, כמפורט לעיל, וכן יגיש את טפסי ההצהרה של ייפויי הכוח האחרים כנספחים, בצירוף צילום מסמכי הזיהוי שלהם.

לאחר הגשת ההצהרות, ישלח משרד האפוטרופוס הכללי מכתב אישור או דחייה למיופי הכוח בדבר ההודעה על כניסתו לתוקף, וכן ישלח הודעה לאדם שעשה את ייפוי הכוח ולמיודעים.

 

משך זמן הטיפול בבקשות לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך: 3 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לכך אצל האפוטרופוס הכללי ולעתים תקופה קצרה יותר יותר. יש לציין כי במקרים מסוימים ניתן להשתמש בייפוי כוח מתמשך לצרכים רפואיים במקרים דחופים במקביל להכנסת הייפוי כוח המתמשך לתוקף.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות לשירות מקצועי הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-16 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים

מאמרים נוספים

נגישות
יצירת קשר
*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button