עורך דין צוואות וירושות

צוואה להורדה חינם

עורך דין צוואות וירושות עומד לרשותכם בכל הליך משפטי הקשור לצוואות וירושות, החל מעריכת צוואה, ועד להגשת בקשת צו ירושה או פתרון סכסוכי ירושה בין החיים והגשת התנגדות לצוואה. בעוד תוכללו למצוא באינטרנט נוסחי צוואות לדוגמה, אין בהם תחליף לעריכת צוואה על ידי עורך דין ירושה מנוסה. 

עורך דין צוואות וירושות

צוואה להורדה חינם

ישנם אנשים החושבים על הכנת צוואה והם רוצים לעשות זאת בעצמם. מבחינה חוקית אינכם חייבים להיעזר בעורך דין ומותר לכם להכין צוואה. אך האם זהו הצעד המומלץ? כלל וכלל לא! זהו יכול להיות פתח לאינספור בעיות משפטיות וסכסוכי ירושה בהמשך הדרך. 

ישנם אנשים המחפשים באינטרנט נוסחי צוואה להורדה, אך צוואה היא אינה דבר כללי אלא מסמך משפטי שיש לבנות אותו בהתאמה אישית לנסיבות המקרה. כאשר עושים זאת באמצעות עורך דין צוואות וירושות, עורך הדין דואג להקפיד על כל הכללים, לנסח הכל בשפה המשפטית הנכונה ולהתייחס בצורה מפורטת ומדויקת לכל היורשים והעיזבון. אסור שהיו ניסוחים המשמעים לשני פנים. 

צוואות דוגמאות

להלן דוגמה כללית ומקוצרת. דוגמה זו ממחישה כיצד נראית צוואה, אך קחו בחשבון כי היא אינה מפרטת שום דבר ואינה מתאימה לשימוש כפי שהיא. זוהי צוואה חלקית ואינה כוללת את כל הסעיפים. מדובר בדוגמה אותה אנו מציגים לצורך ידע כללי בלבד:

צוואה מתחילה בדרך כלל בהצהרה כללית שכזומאחר ואין אדם יודע מידת ימיו ושנותיו ומאחר וברצוני לערוך צוואה ולהביע בה את רצוני האחרון והוראותיי על מה שיעשה בנכסי לאחר אריכות ימי ושנותיי, לכן אני הח"מ _________  ת.ז. ___________בדעה צלולה, שפוי ומיושב עלי וכשיר מכל הבחינות הדרושות על -פי דין, מצווה בזה ומביע ברצון חופשי ובדעה צלולה ושלמה, ברוח נבונה וברצון בלי שום אונס השפעה בלתי-הוגנת כפיה ותחבולה או תרמית – את רצוני האחרון לאמור:

1. זוהי צוואתי האחרונה וכל צוואות אחרות הקודמות לה או שיטענו לקיומן, הרי הן בטלות ומבוטלות בזה ואין להם כל ערך או נפקות חוקית, ורק צוואתי זו תהא שרירה וקיימת ותעמוד בתוקפה כל זמן שלא אשנה שטר צוואה זו בכתב בחתימת שני עדים, או באופן חלקי אחר. למעשה כך קובע החוק, הצוואה האחרונה היא זו הקובעת. 

2. כל הכתוב בצוואה זו בא לבטא את רצוני האחרון בעניין מה שייעשה בנכסי אחרי אריכות ימי ושנותיי וכל הכתוב בה נכתב בדעה צלולה ולאחר שיקול דעת זהיר ומרובה, ואין רשות למישהו לשנות הימנו אף כמלוא הנימה, ורצוני הכן והעמוק שכל האמור בצוואה יוסדר בדרכי שלום, כבוד, הבנה והסכמה הדדית לפי המפורט בצוואה זו.

3. צוואתי זו חלה על כל רכושי ונכסי מכל מין וסוג שהוא, דניידי ודלא ניידי, לרבות כל מקרקעין, מטלטלין, כסף מזומן, כלי כסף וזהב, ניירות ערך, זכויות חפציות, זכויות חוזיות וכל כספים וזכויות אחרות ונוספות מכל סוג ומין שהן, בין ראויים ובין מוחזקים, בלי כל הבדל לגבי מקום הימצאם, בין אלה הקיימים בהווה ובין אלה שיהיו לי או יגיעו לידי בעתיד (להלן: "רכושי").

4. לפני חלוקת העיזבון ישולמו ע"י המוטבים ,מהעיזבון, כל חובותיי וכן חובותיי היחסיים בדירה ברח'…., או כל דירה שכורה אחרת בה אתגורר סמוך למותי, רק לאחר תשלום חובות אלה וכן לאחר הוצאות קבורה ומצבה, הלוויה ושבעה, יחולק העיזבון והכל לפי סעיף 104-105 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965.

5.  מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 5 לעיל הנני מפרט את רכושי כיום:

         א.  זכויותיי בדירה ברח'___________ בגוש ________ חלקה _______.

         ב.  כספים ו/או זכויות ו/או מטלטלין ו/או נכסי דלא ניידי בבנקים ו/או בכל מקום אחר.

חייב להיות כאן פירוט מדויק של הנכסים. 

6. הנני מצווה ומקנה בזה את כל רכושי למוטבים כדלהלן:

א. __________, ת.ז.___________  יקבל/תקבל סך של ½ מרכושי.

ב. __________, ת.ז.___________ יקבל/תקבל סך של ½ מרכושי.

למעשה נהוג להוסיף כמה שיותר פרטים מזהים, כולל היחסים המשפחתיים (בני, בתי…).

7. את כל רכושי הנ"ל הנני מקנה לכל הנהנים והמוטבים ע"פ המפורט בשטר מתנה זה במתנת בריא, שתחול מהיום ושעה אחת קודם פטירתי כמתנה גלויה ומפורסמת. הנני מקנה כל דבר ודבר לפי קניינו המועיל ביותר לפי הדין בקניין אגב סודר, בקניין אגב קרקע, שטר ובאודיתא גמורה דלא כאסמכתא ודלא כטפסי דשטרי. 

צוואות דוגמאות                                                                           

עורך דין צוואות וירושות

צוואות וירושות יכולות להיות פתח לנושאים משפטיים מורכבים ומאבקי ירושה קשים. בטרם נקיטת פעולה תמיד כדאי לפנות משפטי באמצעות עורך דין צוואות וירושות, כלומר עורך דין המתמחה בדיני הירושה. במקרים רבים יש צורך באיסוף ראיות ומסמכים והתנהלות רגישה אך נחושה. אם אתם זקוקים לעזרה משפטית, פנו למשרדינו ונשמח לעזור לכם. 

כבר בעת עריכת צוואה מוטב להתייעץ בעורך דין. עורך הדין יודע כיצד לנסח את הצוואה בשפה המשפטית הנכונה, ואלו פעולות יש לנקוט על מנת לחזק את מהימנותה ותוקפה של הצוואה. כך יהיה ניתן למנוע בעיות עתידיות.

צוואה להורדה חינם

עקבו אחרינו גם בערוץ היוטיוב.

עורך דין צוואות וירושות

צוואה להורדה חינם

צוואות דוגמאות

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות לשירות מקצועי הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-16 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים

מאמרים נוספים

נגישות
יצירת קשר
*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button