מציאת הגינות בגירושין: אומנות חלוקת הרכוש בגירושין

חלוקת רכוש בגירושין, הסכם גירושין, חלוקת נכסי מקרקעין בגירושין

במאמר זה אשיב על מספר שאלות שכחיות ביניהם, כיצד מחלקים את הרכוש בגירושין? כיצד בית המשפט מחלק את הרכוש במקרה של גירושין? כיצד מחלקים את הרכוש בגישור גירושין? מה כולל הרכוש המשותף שמחלקים אותו? איזה רכוש לא מחלקים? האם החלוקה שוויונית כלומר חצי חצי? באיזה מקרים חלוקת הרכוש היא לא 50/50? מה ההשפעה של הסכם ממון על חלוקת הנכסים? מה הדין אומר? האם חלוקת הרכוש בבית המשפט היא זהה לחלוקת הרכוש בבית הדין? מה הדגש בחלוקת רכוש של בני הזוג בהליך גישור הגירושין?

מה צריך לדעת לפני שמתחילים לדון בחלוקת הרכוש בגירושין?

כאשר בני זוג מתגרשים שוקלים את הגירושין, אחד הנושאים הרלוונטיים ביותר הוא חלוקת הרכוש. התהליך הזה יכול להיות מורכב ומלווה בהרבה פחדים וקשיים, אך עם הדרכה מקצועית וגישה יעילה, ניתן לחלוקת רכוש שעונה על הצרכים של בני הזוג ולהגיע להסכם שהוא הוגן ומתאים לשני הצדדים.

חקיקה ופסיקה: איך החוק ובתי המשפט פוסקים בחלוקת הרכוש?

מבחינה משפטית הכלל הבסיסי ביותר הינו : כל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, עם גירושין יחולק בין בני הזוג בחלקים שווים, בלי קשר לשאלה על שם מי רשום הרכוש.

מבחינה משפטית, על ענייני חלוקת רכוש בין בני זוג חל חוק יחסי ממון בין זוג שקובע את ההסדר המשפטי "הסדר איזון המשאבים". על פי חוק יחסי ממון, כל הנכסים שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם, כתוצאה ממאמציהם המשותפים, יחולקו ביניהם שווה בשווה. עיקרון זה גובר על רישום הנכס על שם אחד מבני הזוג. משמעות הדבר היא כי בעת הגירושין, כל אחד מבני הזוג זכאי לחלק שווה מהנכסים שנצברו במהלך הנישואין.

גירושין והרכוש המשותף – מה מחולק ומה נשאר לכל צד?

הרכוש המשותף כולל בין היתר את הבית, המכוניות, החסכונות המשותפים וגם נכסי קריירה, קופת הגמל, קרנות השתלמות, פיצויי פיטורין, ביטוחי מנהלים, פנסיות ועוד. חברה או עסק של אחד מבני הזוג נחשבים אף הם כרכוש משותף, וכך גם מוניטין.

מה אינו עומד לחלוקת רכוש בין בני הזוג?

הרכוש שאינו עומד לחלוקת רכוש הינו רכוש מלפני הנישואין, וכן מתנות וירושות שהתקבלו במהלך הנישואין שנותרו נפרדים ולא נראית כוונת שיתוף מיוחדת ובעלות משותפת.

מתי חלוקת הרכוש היא לא שווה בין בני הזוג?

החוק מאפשר חריגה מחלוקה שוויונית משיקולי צדק (לשם איזון פערים בין בני הזוג) או משיקולי טובת הילדים . בית המשפט בחלוקה עשוי להתחשב בגורמים נוספים, כגון הנכסים העתידיים של בני הזוג, תשלומים פוטנציאליים הנובעים מכושר השתכרות שונה של כל אחד מבני הזוג, או פיצויי קניין רוחני שעשויים להתקבל בעתיד.

כמו כן, במקרים בהם ניתן להוכיח באופן ברור כוונת שיתוף בנכס ספציפי מכוח הדין הכללי שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני הנישואין וכן במתנות או ירושות, יחול שיתוף גם על נכסים אלו. ההלכה ניתנה בהקשר של דירת מגורים, שבה חיו בני הזוג שנים רבות ביחד, ובית המשפט סבר כי למרות שנקנתה לפני הנישואין על ידי אחד מבני הזוג אך עקרונית ההלכה הזו ניתנה ליישום גם במקרים אחרים, שבהם ניתן להוכיח כוונת שיתוף עקב נסיבות מיוחדות.

איך בני הזוג יכולים להשפיע על החלוקה על ידי הסכם ממון?

חוק יחסי ממון מאפשר מצב בו בני הזוג מסכימים בכתב להסדר אחר לחלוקת רכוש במקרה של גירושין. חוק יחסי ממון אמנם קובע ברירית מחדל משפטית, אך זהו כלל שבני הזוג יכולים לסטות ממנו. חשוב לציין כי הסכם כתוב זה, כמתואר בחוק יחסי ממון, מכונה בדרך כלל בחוגים משפטיים (וגם על פי חוק יחסי ממון) כ"הסכם ממון".

הדרך הטובה ביותר לגבור על החלוקה השווה ברכוש המשותף וגם על שיתוף ספציפי בנכס מסוים היא על ידי כתיבת הסכם ממון בין בני הזוג. כמובן שמומלץ לצדדים לפעול בפועל בהתאם להסכם הממון.

כיצד החובות מחולקים בגירושין?

חובות שנצברו במהלך הנישואין הם חובות משותפים אלא אם מדובר בחובות שבאופן מובהק לא ניתן לשייכם לתא המשפחתי כמו חובות שנוצרו בשל הימורים, בגידות, מעשים בלתי חוקיים וכו´.

האם יש הבדל בחלוקת הרכוש בין בית המשפט לענייני משפחה ובין בית הדין בחלוקת הרכוש?

בנושא חלוקת הרכוש עשויים להתגלות פערים גדולים בין בתי המשפט ובין בית הדין. בבית הדין ישנה הכרה חלקית והדרגתית של בתי הדין הרבניים בחוק יחסי ממון. לפי הדין העברי זכות האישה לצבירת רכוש במהלך הנישואים הינה מצומצמת ואין צבירת נכסים מכוח השיתוף (ובפועל לרוב ישנם נכסים הרשומים על שם הגבר). בית הדין האזרחי מקנה זכויות שוות לאישה ולגבר ללא קשר לרישום הזכויות. פער זה הינו אחת הסיבות למרוץ הסמכויות, ולתפיסה כי לרוב לגבר עדיף מבחינה רכושית להתדיין בבית הדין הרבני ולא בבית המשפט.

 

כיצד מחלקים את הרכוש בהליך גישור הגירושין?

מה הדגש בגישור

בהליך הגישור אנו בודקים את תפיסותיהם של בני הזוג לגבי הנכסים שיש לחלק ואת תפיסותיהם כיצד בפועל יש לחלק אותו.

בדיקה מהו הרכוש של הצדדים

השלב הראשון בתהליך הוא לקבוע מהו הרכוש שקיים לזוג . זה כולל את הנכסים השונים, בית המגורים, מקרקעין אחרים, המיטלטלין, החסכונות לרבות קרנות השתלמות, קופות גמל, והחסכונות הפנסיוניות של הזוג, הרכבים וכל נכס אחר שהם מחזיקים בו. יש צורך להוסיף לרשימה גם כל חוב או הלוואה שנעשו במהלך הזוגיות. בשלב זה מכינים את רשימת הנכסים והחובות וערכם הכספי. מבררים ערכים משוערים של נכסים כגון בית, מכונית, שווי עסקים וכו'. בשלב זה בני הזוג אוספים מידע על ערך כל נכס או חוב ומביאים מסמכים ( תדפיסי בנק,  הלוואות, פנסיות, ביטוחי חיים, קופות גמל וכו')

בדיקת הצרכים של בני הזוג

לאחר שנקבע הרכוש שנצבר, חשוב לבחון את הצרכים של בני הזוג לרבות בטחון כלכלי, חרדות של מי מבני הזוג, נושא הקשר עם הילדים, תפיסות הצדק, נקמה ועוד. גם אם רגעים אלו עשויים להיות מעט מאתגרים, חשוב להבין אותם ולשקול את הצרכים החיוניים של כל אחד מבני הזוג כדי לאפשר פתרון לסוגיה חשובה זו. יש לבחון את סוגית חלוקת הרכוש בבוחן מציאות משפטי, כלכלי ואת מערכת היחסים שתישאר לטווח ארוך. הקושי נובע בד"כ מכך שהמשאבים מוגבלים מול צרכים רבים יותר, ואפשרויות מוגבלות להגדלת העוגה הכלכלי. אחת השאלות המרכזיות בשלב זה היא התייחסות לצרכים הכלכליים של שני הבתים שייווצרו וצרכי הילדים בבתים השונים. יש לשים לב להבדלים בין צרכים כלכליים וכאלו הנוגעים להוגנות בחלוקה ובין צרכים פרקטים שיאפשרו לשני הבתים לחיות לאחר הגירושין.

חלוקת הרכוש בגישור

בשלב זה נבחן כיצד מחולק הרכוש.

בגישור גירושין אנו בוחנים בקפידה את ההסכמות של בני הזוג בחלוקת הרכוש והפערים. כאשר קיימים הבדלים בחלוקת הרכוש, אנו מחפשים פתרונות גמישים ויצירתיים העונים על הצרכים של שני בני הזוג. לדוגמה, קביעת ציר זמן ספציפי לחלוקת נכס מסוים או איזון קרנות פנסיה במהלך מכירת נכס.

בגישור אנו משתמשים במגוון אסטרטגיות, על מנת להביא את הצדדים לפתרון מוסכם על שני הצדדים המאפשר חתימה על הסכם גישור.

עו"ד זיו לוטנברג היינו מגשר מוסמך המגשר בין זוגות בתהליך הגירושין, ומסייע להם להגיע להבנות בצורה מהירה, פרקטית וחסכונית. עו"ד לוטנברג היינו הבעלים של משרד בוטיק המתמחה בתחום הגירושין והסכמים בין בני זוג. המשרד עוסק במגוון שירותים הקשורים לתהליך הגירושין, כולל ייעוץ משפטי, עריכת הסכמי גירושין ואישרום בבית המשפט.  דרך ייחודית ומותאמת אישית עו"ד לוטנברג עוזר לזוגות לדעת את האפשרויות המשפטיות והפיננסיות שלהם, בכדי שיוכלו לקבל החלטות מושכלות ומבוססות.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות לשירות מקצועי הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-16 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים

מאמרים נוספים

נגישות
יצירת קשר
*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button