התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה היא, על פי רוב, לא עניין מסובך. ישנן עילות לביטול צוואה אשר החוק בישראל מציין, ואם ניתן להוכיח כי עילה לביטול צוואה מתקיימת – הרי שהצוואה אינה תקפה ותבוטל. מאידך, לעיתים, גם צוואה לא חתומה אינה מהווה עילה חזקה מספיק לביטולה, וישנם מקרים שבהם הצוואה תתקבל גם ללא חתימה.

בתור עורך דין לענייני ירושה, אני מקבל פניות רבות בנוגע לאפשרות להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, אסביר מעט על הדרך להגשת ההתנגדות, מי יכול להגיש אותה ומתי. כמו כן, כמובן, על העילות להתנגדות הנקובות בחוק הירושה.

מתי ואיך ניתן להגיש התנגדות לצוואה

התנגדות לקיום צוואה הינה תביעה המבוססת על עילות התנגדות המפורטות בחוק הירושה, אשר מכונה גם תביעה לביטול צוואה, אשר יש להגיש לרשם לענייני ירושה במועד הקבוע בחוק הירושה.

נתחיל, אם כן, מהשאלה מתי לא מגישים התנגדות לצו קיום צוואה:

ראשית, בכל מקרה שבו הסתבר לכם, שהרכוש שאתם אמורים לרשת בצוואה, הוענק עוד בימי חייו של המנוח ללא תמורה, במתנה, לאחד מקרובי המשפחה, והדבר הוסתר מכם, עליכם לשקול הגשת תביעה לביטול מתנה ולא התנגדות, שכן אין מדובר בסכסוך על צוואות וירושות.

שנית, במקרה שבו כבר ניתן צו לקיום הצוואה, אין מקום להגשת התנגדות, אלא יש להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה, שהינו הליך שונה לחלוטין.

עילה לביטול צוואה

כעת נשאל מי יכול להגיש התנגדות לצו קיום צוואה:

פסיקת בתי המשפט קובעת כי רק מי שהינו מעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות.

מעוניין בדבר הוא אדם שיש לו עניין כלכלי בתוצאות של פסילת הצוואה. בדרך כלל, המשמעות היא שיש למתנגד אינטרס כספי ישיר בתוצאות הצוואה.

כך לדוגמא, אחד מצאצאיו של המנוח הינו יורש על פי דין והוא מתנגד לצוואה המנשלת אותו מחלקו בעזבון המנוח. יורש על פי דין הינו "מעוניין בדבר", שכן אם התנגדותו תתקבל, העיזבון יחולק גם לו.

כעת נגיע לעיקר – מתי וכיצד מגישים התנגדות לצו קיום צוואה:

לאחר שבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתונות וברשומות, ניתן להגיש התנגדות כדי למנוע את מתן הצו. את ההתנגדות יש להגיש בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על הגשת הבקשה למתן הצו ובתנאי שטרם ניתן הצו.

את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון, במסירה ידנית או במשלוח בדואר. הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 964 ש"ח (נכון לשנת 2021).

צוואה לא חתומה

עילות לביטול צוואה בחוק הירושה

כתב ההתנגדות לקיום יכיל את העובדות המלמדות שהצוואה אינה צוואת אמת או שאינה מבוססת על רצונו האחרון והחופשי של המצווה או שהמצווה לא הבין את השלכותיה. עדיף להיעזר לשם כך בשירותיו של עורך דין לענייני צוואות וירושות, שכן עורך הדין ידע לנסח את כתב ההתנגדות בצורה מיטבית.

ההתנגדות תפרט את הקשר של הצדדים להתנגדות, למנוח ולצוואה נשוא סכסוך הירושה. המתנגד יפרט את נסיבות עריכת הצוואה כפי הידועות לו, מדוע יש לפסול את הצוואה מקיום, ויתייחס לנישול ומשמעותו בזיקה להוראות הצוואה.

כאמור, כדי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה יש לפרט לבית המשפט את העובדות ואת הטיעונים המשפטיים שבהתקיימם יש לפסול את הצוואה. טיעונים אלו מכונים גם עילות משפטיות ועילות ההתנגדות מפורטות בחוק הירושה. העילות מתחלקות לשלושה סוגים:

  • היעדר כשירות
  • מעורבות של הנהנה על פי הצוואה, בעריכתה
  • השפעה בלתי הוגנת של הנהנה על פי הצוואה, על המצווה

עילות אשר תוקפות הפקדת צוואה אצל רשם הירושות לרוב אינן מתקבלות, היות ואין חובה להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות.

עילות לביטול צוואה

איזו עילה לביטול צוואה היא החזקה

אדם אשר היה לקוי קוגניטיבית ברמה שלא ידע להבין בטיבה של צוואה, כלומר לא היה מסוגל לזכור את היקף רכושו, את זהות יורשיו החוקיים או את השפעת הצוואה על שינוי סדר היורשים, הוא מצווה שצוואתו אינה כשרה וניתן לפסול אותה ולבטלה.

כאשר מי מהנהנים על פי הצוואה נוטל חלק פעיל בעריכת הצוואה, עורך עבור המצווה את נוסח הצוואה או אפילו מביא את המצווה עצמו לעורך הדין ובוודאי כאשר הוא נוכח פיסית בעת עריכת הצוואה – כל אלו עילות העשויות להביא לפסילת הצוואה וביטולה.

השפעה בלתי הוגנת יכולה להביא לפסילת צוואה בנסיבות בהם המצווה תלוי בנהנה ובשרותיו, מנותק מאחרים וזקוק לשירותים שהנהנה מספק לו. כאשר קיימת תלות של ממש של המצווה בנהנה, קיימת למעשה חזקה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת אשר יכולה להביא לפסילת הצוואה.

התנגדות לצוואה

צוואה לא חתומה

העדר חתימה במיקום המסומן לקיומה אינו פוסל את הצוואה ובלבד שקיימת חתימה. נקבע כי המחוקק לא קבע מהו המקום הראוי לחתימה על גבי הצוואה. ברם, אף אם אין חתימה, ניתן לרפא את הפגם, שכן זהו אינו רכיב יסודי בצוואה.

אך גם נפסק, כי העדר חתימה על כל אחד מעמודי הצוואה עשוי לגרום ספק באמיתותה אם קיימות נסיבות עובדתיות נוספות התומכות במסקנה זו.

עיקבו אחר עמוד הפייסבוק שלנו

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות לשירות מקצועי הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-16 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים

מאמרים נוספים

נגישות
יצירת קשר
*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button